Blog Sukces IT / Aktualności / Zmiany - Aktualizacja RAKS SQL

Zmiany - Aktualizacja RAKS SQL

Wersja zawiera szereg istotnych zmian.
Najważniejsze zmiany:
KSIĘGOWOŚĆ

 • Usprawnienie wykonywania zestawienia "RZiS",
 • Możliwość definiowania w schematach księgowania w latach obrotowych o typie "KPiR" danych dotyczących rozrachunków,
 • Rozszerzenie komunikatu pojawiającego się przy usuwaniu roku obrotowego.

FINANSE

 • Wykazywanie danych w kolumnach: "Typ dokumentu źródłowego" i "Numer dokumentu źródłowego" niezależnie od utworzenia nagłówka dokumentu księgowego,
 • Dodanie ostrzeżenia przy próbie wybrania do rozliczenia gotówką rozrachunku, który utworzono na podstawie dowodu źródłowego oznaczonego jako płatny przelewem,
 • Umożliwienie zaimportowania wyciągów bankowych równocześnie z wielu wskazanych plików,
 • Możliwość zbiorczego wystawiania poleceń przelewów dla rozrachunków wyrażonych w walucie obcej,
 • Możliwość zbiorczego wystawiania poleceń przelewów dla rozrachunków z różnymi kontrahentami,
 • Przyspieszenie działania importu rozrachunków na wyciąg bankowy,
 • Wykazywanie na zakładce "Rozrachunki wg kontaktów" wszystkich kontrahentów, którzy mają nierozliczone rozrachunki,
 • Usprawnienie filtru na oknie poleceń przelewów dot. wyświetlania przelewów niewypłaconych.

SPRZEDAŻ

 • Dodanie możliwości wygenerowania listy towarów, bez tych z ilością do zamówienia "zero", podczas generowania zamówień do dostawców przez generator zamówień,
 • Umożliwienie zaokrąglania cen sprzedaży w cenniku ,
 • Umożliwienie grupowego usunięcia rezerwacji towaru z dokumentu (ZO),
 • Wykazywanie towarów zawieszonych pomiędzy MMP/MMR,
 • Dodanie parametru wydruku dla dokumentów WZ,
 • Dodanie możliwości podania lokalizacji towaru przy korekcie sprzedaży,
 • Dodanie pełniejszej informacji podczas automatycznej realizacji zamówień przy przekroczeniu limitu kredytowego dla danego artykułu,
 • Wyświetlanie domyślnie kolumny z nazwą towaru w oknie Zmiana cen sprzedaży,
 • Rozszerzenie działania alarmów na akcje (wystawianie dokumentów) wykonywane z poziomu kartoteki kontrahentów,
 • Dodanie parametru umożliwiającego domyślne zaznaczenie opcji realizowania całości zamówienia,
 • Uzupełnianie jednostki miary przy dodawaniu nowego towaru/usługi,
 • Umożliwienie grupowego dodawania wielu akcesoriów,
 • Przenoszenie imienia i nazwiska osoby z zamówienia od odbiorcy przy generowaniu paragonu.

KADRY I PŁACE

 • Optymalizacja otwierania okna kalendarzy i edycji kalendarzy pracowników.

WSPÓLNE

 • System komunikowania o nowościach i użytecznych cechach w systemie RAKSSQL.

Ponadto wprowadzono szereg istotnych usprawnień wpływających na komfort korzystania z programu. 

Zapraszamy do zapoznania się z opisem zmian oraz pobrania i instalacji nowej wersji programu. 


Krysia 1. 11-06-2019 22:41

co to jest MMP/MMR?


Nowy komentarz

Autor:
Musimy się upewnić czy nie jesteś robotem - wpisz poniżej sumę :
Twój komentarz będzie możliwy do edycji przez 10 minut
Informacje
 • Napisane w dniu: 15-12-2014 10:52
 • Wyświetleń: 18692
 • Komentarze: 1

Pobierz

Plik Zmiany - Aktualizacja RAKS SQL

 • Rozmiar pliku: 1.328125KB
 • Pobrane: 129

Chmura tagów