Przeszukaj tagi

Znalezione na stronach

 1. Zmiany w e-Deklaracjach
  Sekcje: Blog Sukces IT / Aktualności
  Tagi: E Deklaracje, Zmiany W Podatku Dochodowym, 1 Stycznia 2015, Aktualizacja Raks

  Szanowni Państwo,

  1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która wymusi na przedsiębiorcach przesyłanie niektórych deklaracji wyłącznie przez Internet. 

  Jak przygotować się do nowych przepisów? 

  Nowelizacja ustawy (Dz.U. 2014 poz. 1563) nakłada na przedsiębiorców obowiązek składania deklaracji PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R, PIT-40 wyłącznie w formie elektronicznej przez Internet. Przepisy obowiązywać będą od stycznia. Z obowiązku mogą być zwolnieni jedynie przedsiębiorcy zobowiązani sporządzać deklaracje dla nie więcej niż 5 podatników (mogą to być również zleceniobiorcy albo wykonawcy dzieła zatrudnieni na umowy cywilno-prawne), przy czym, jeżeli firmy takie są rozliczane przez biura rachunkowe, ww. deklaracje składane w ich imieniu będą musiały być również wysyłane wyłącznie w formie elektronicznej. Jeśli zobowiązany do złożenia e-deklaracji podatnik prześle do urzędu deklarację papierową, urząd uzna ją za niedoręczoną.

  W celu ułatwienia przedsiębiorcom jednorazowej transmisji wielu dokumentów, Ministerstwo Finansów przygotowuje specjalną bramkę – Uniwersalną Bramkę Dokumentów (UBD), przez którą będzie można przesyłać zbiorczo nawet do 20 tysięcy deklaracji w ramach jednej transmisji (bramka ma być uruchomiona 1 stycznia 2015 r.). Od stycznia będą zatem funkcjonować dwa równoległe kanały do przesyłania fiskusowi elektronicznych dokumentów, bowiem UBD będzie działać równolegle do systemu e-Deklaracje. Zasadnicza różnica między kanałami jest taka, że z założenia UBD ma wspierać transmisję zbiorczą, podczas gdy kanał e-Deklaracje służy do wysyłania pojedynczych dokumentów. I tu trzeba koniecznie podkreślić, że w praktyce z pomocą kanału e-Deklaracje możliwe jest przesyłanie zbiorczych deklaracji, o ile funkcjonalność taka została udostępniona użytkownikom w ramach systemów kadrowo-płacowych i finansowo-księgowych. W przypadku programu RAKSSQL, możliwość taka istnieje od kilku lat. 

  Jakie obowiązki dla przedsiębiorcy niesie nowelizacja ustawy? 

  Do nowych przepisów muszą dostosować się przede wszystkim te podmioty, które do tej pory w ogóle nie wysyłały deklaracji przez Internet (z pomocą kanału e-Deklaracje). 

  Do zmian muszą dostosować się również te firmy, które obecnie korzystają z systemu e-Deklaracje, lecz użytkowane przez nich systemy kadrowe i finansowo-księgowe nie mają funkcjonalności pozwalającej zbiorczo wysyłać dokumenty poprzez ten kanał.

  Aby wypełnić obowiązek przesyłania deklaracji przez Internet należy wyposażyć osobę odpowiedzialną za wysyłanie deklaracji w kwalifikowany podpis elektroniczny poświadczony ważnym certyfikatem. Podpis elektroniczny przypisywany jest do osoby, a nie do stanowiska komputerowego czy programu, zatem należy wziąć pod uwagę liczbę pracowników, którzy mają wysyłać deklaracje przez Internet.

  W RAKS funkcjonalność wysyłania zbiorczego deklaracji poprzez kanał e-Deklaracje (bez potrzeby wdrażania nowych wzorców z literą „Z”) dostępna jest w standardzie w oprogramowaniu RAKSSQL. W przypadku programu RAKS2000 klienci aktywnych systemów otrzymają dodatkowy program do wysyłania e-deklaracji spełniający te wymogi - dotyczy to deklaracji, które występują już w systemie kadrowym w formie papierowej.

Kilka tagów oddzielonych przecinkami będą traktowane jako oddzielone logicznym AND(i). Można również użyć średnika dla logicznego OR(lub). AND(i) ma wyższy priorytet niż OR(lub), nie można używać nawiasów dla logicznego grupowania. Gwiazdka (*) w tagu będzie traktowana jako "dowolny ciąg".