Przeszukaj tagi

Znalezione na stronach

 1. Zmiany - Aktualizacja RAKS SQL
  Sekcje: Blog Sukces IT / Aktualności
  Tagi: Opis Zmian, Aktualizacja

  Wersja zawiera szereg istotnych zmian.
  Najważniejsze zmiany:
  KSIĘGOWOŚĆ

  • Usprawnienie wykonywania zestawienia "RZiS",
  • Możliwość definiowania w schematach księgowania w latach obrotowych o typie "KPiR" danych dotyczących rozrachunków,
  • Rozszerzenie komunikatu pojawiającego się przy usuwaniu roku obrotowego.

  FINANSE

  • Wykazywanie danych w kolumnach: "Typ dokumentu źródłowego" i "Numer dokumentu źródłowego" niezależnie od utworzenia nagłówka dokumentu księgowego,
  • Dodanie ostrzeżenia przy próbie wybrania do rozliczenia gotówką rozrachunku, który utworzono na podstawie dowodu źródłowego oznaczonego jako płatny przelewem,
  • Umożliwienie zaimportowania wyciągów bankowych równocześnie z wielu wskazanych plików,
  • Możliwość zbiorczego wystawiania poleceń przelewów dla rozrachunków wyrażonych w walucie obcej,
  • Możliwość zbiorczego wystawiania poleceń przelewów dla rozrachunków z różnymi kontrahentami,
  • Przyspieszenie działania importu rozrachunków na wyciąg bankowy,
  • Wykazywanie na zakładce "Rozrachunki wg kontaktów" wszystkich kontrahentów, którzy mają nierozliczone rozrachunki,
  • Usprawnienie filtru na oknie poleceń przelewów dot. wyświetlania przelewów niewypłaconych.

  SPRZEDAŻ

  • Dodanie możliwości wygenerowania listy towarów, bez tych z ilością do zamówienia "zero", podczas generowania zamówień do dostawców przez generator zamówień,
  • Umożliwienie zaokrąglania cen sprzedaży w cenniku ,
  • Umożliwienie grupowego usunięcia rezerwacji towaru z dokumentu (ZO),
  • Wykazywanie towarów zawieszonych pomiędzy MMP/MMR,
  • Dodanie parametru wydruku dla dokumentów WZ,
  • Dodanie możliwości podania lokalizacji towaru przy korekcie sprzedaży,
  • Dodanie pełniejszej informacji podczas automatycznej realizacji zamówień przy przekroczeniu limitu kredytowego dla danego artykułu,
  • Wyświetlanie domyślnie kolumny z nazwą towaru w oknie Zmiana cen sprzedaży,
  • Rozszerzenie działania alarmów na akcje (wystawianie dokumentów) wykonywane z poziomu kartoteki kontrahentów,
  • Dodanie parametru umożliwiającego domyślne zaznaczenie opcji realizowania całości zamówienia,
  • Uzupełnianie jednostki miary przy dodawaniu nowego towaru/usługi,
  • Umożliwienie grupowego dodawania wielu akcesoriów,
  • Przenoszenie imienia i nazwiska osoby z zamówienia od odbiorcy przy generowaniu paragonu.

  KADRY I PŁACE

  • Optymalizacja otwierania okna kalendarzy i edycji kalendarzy pracowników.

  WSPÓLNE

  • System komunikowania o nowościach i użytecznych cechach w systemie RAKSSQL.

  Ponadto wprowadzono szereg istotnych usprawnień wpływających na komfort korzystania z programu. 

  Zapraszamy do zapoznania się z opisem zmian oraz pobrania i instalacji nowej wersji programu. 

 2. RAKS SQL - instalator
  Sekcje: Blog Sukces IT / Aktualności
  Tagi: Instalator, Najnowsza Wersja, Aktualizacja

  Najnowsza wersja systemu RAKS SQL 25.11.2014

Kilka tagów oddzielonych przecinkami będą traktowane jako oddzielone logicznym AND(i). Można również użyć średnika dla logicznego OR(lub). AND(i) ma wyższy priorytet niż OR(lub), nie można używać nawiasów dla logicznego grupowania. Gwiazdka (*) w tagu będzie traktowana jako "dowolny ciąg".