Przeszukaj tagi

Znalezione na stronach

 1. Czy wiesz że... księgowanie w oparciu o...
  Sekcje: Blog Sukces IT
  Tagi: Księgowanie Automatyczne, Schematy

   ...schematy księgowe w RAKS SQL znacznie przyspieszają codzienne operacje księgowe

  DZIAŁAJ SCHEMATAMI!

  Przyspieszenie pracy i eliminacja ręcznej rejestracji danych.

  RAKSSQL posiada możliwość oznaczania dokumentów oraz ich pozycji. Dzięki wykorzystaniu w pełni definiowanych wzorców księgowych system oferuje możliwość elastycznego i automatycznego księgowania dokumentów. Znakomicie zwiększa to efektywność pracy i odciąża księgowych od ręcznego rejestrowania danych.

  Przykłady:

  • faktura zakupu, na której pozycje kosztowe można oznaczyć znacznikami, dzięki czemu automatycznie zostaną zaksięgowane na odpowiednio określone konta w odróżnieniu od towarów zakupionych do dalszej odsprzedaży.

  • opłaty prowizji bankowej można oznaczyć na wyciągu bankowym znacznikiem, co w konsekwencji pozwoli na automatyczne księgowania na odpowiednich kontach.

  Ułatwienie w obsłudze powtarzających się operacji

  Oferowane przez program schematy księgowania pozwalają na zautomatyzowanie procesu księgowania dla stałych powtarzających się zapisów księgowych np. faktura za czynsz, faktura za telefon, ale również dla zapisów typu faktura zakupu, faktura sprzedaży, przeksięgowanie sald lub obrotów na inne konto, przeksięgowanie na wynik finansowy. Funkcja ta znacznie ułatwia pracę użytkownikom programu, ale przede wszystkim przyśpiesza wprowadzanie danych np. przeksięgowanie obrotów z konta 4... (401, 402, 403 itd.) na konto 501 trwa kilka sekund, wprowadzanie tych danych ręcznie trwałoby kilka minut.

   

  Eliminujemy powielanie pracy

  Dzięki pełnej integracji system eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych. Przykładowo po utworzeniu raportu kasowego, wprowadzeniu wyciągu bankowego lub wystawieniu listy płac, samoczynnie utworzą się dokumenty księgowe z możliwością kontroli automatycznego rozksięgowania. Wszystkie zgromadzone dane: kartoteki, słowniki, dokumenty, rozrachunki, deklaracje dostępne są kontekstowo w całym systemie i kontrolowane za pomocą uprawnień.

Kilka tagów oddzielonych przecinkami będą traktowane jako oddzielone logicznym AND(i). Można również użyć średnika dla logicznego OR(lub). AND(i) ma wyższy priorytet niż OR(lub), nie można używać nawiasów dla logicznego grupowania. Gwiazdka (*) w tagu będzie traktowana jako "dowolny ciąg".